Letní scéna Harfa

Pokyny pořadatele

1. Představení Letní scény Harfa se konají na střeše OC Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9 (vedle O2 arény). Divadelní představení začínají ve 20.00 hod. (kromě představení Táta 18.7.2019 a Zdeněk Izer na plný coole! 21.7.2019, která začínají ve 21.00 hod.). Dětská představení začínají v 16.00 hod.

2. Vstup do areálu je umožněn 30 minut před začátkem představení, pokud pořadatel neurčí jinak. Stanovení pořadí, ve kterém budou zákazníci při vstupu odbavováni je plně v kompetenci pořadatele.

3. Hlediště je rozděleno do dvou sektorů: číslovaná zóna (1. až 6. řada, číslovaná sedadla) a nečíslovaná zóna. Na dětská představení je celé hlediště nečíslované.

4. Představení se konají i za nepříznivého počasí. V případě lehkých přeháněk se představení uskuteční na Letní scéně Harfa a diváci dostanou pláštěnky. Pokud bude situace nepříznivější, přesouvají se představení do Divadla Gong, Sokolovská 191, Praha 9 (200 m od Galerie Harfa). O případném přesunu rozhoduje pořadatel v den konání nejdříve 3 hodiny před začátkem akce a informace bude zveřejněna na www.letniscenaharfa.cz.

5. V případě přesunu do Divadla Gong neplatí vzhledem k odlišným dispozicím sálu pro zákazníky z číslované zóny čísla řad a sedadel uvedené na vstupence. I v tomto případě však garantujeme místa v předních řadách.

6. V případě, že se představení uskuteční na Letní scéně, ale je z důvodu nepříznivého počasí přerušeno a je-li odehráno min. 30 minut, vstupné se nevrací. Diváci s platnou vstupenkou mají v tomto případě možnost navštívit jakékoliv jiné představení v rámci přehlídky Letní scéna Harfa 2019 nejpozději do 1.9.2019.

7. Předprodej vstupenek na Letní scénu Harfa zajišťuje Kulturní portál.cz, s.r.o., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, provozní doba: pondělí-pátek 9:00-18:00, Tel.: +420 222 984 272, on-line objednávky: www.letniscenaharfa.cz. Vstupenky jsou též k dostání na info stánku Galerie Harfa (vchod od metra Českomoravská) a v prodejních sítích Ticket Portal, Ticketmaster, Ticketstream a Ticket-Art.

8. Pokladna Letní scény je otevřena v den konání hodinu před začátkem představení.

9. Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují na jiný termín.

10. V případě zrušení akce je nutné vstupenky vrátit v místě zakoupení nejpozději do 14 dnů od plánovaného data konání akce. Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.

11. Provozovatelem Letní scény Harfa je Kulturní portál.cz, s.r.o., Hlavní 251, 250 65 Bašť, IČ: 28507061, DIČ: CZ28507061.

TOPlist